Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi

İşletme maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan “Çalışan Ücretleri ve Yan Haklar” birden çok girdi ve çıktıları olan yönetim sürecidir. Çalışan aidiyet ve motivasyonunu her iki yönde doğrudan etkileyen bu süreç tüm girdi ve çıktı etkileşimi hassas bir algoritma ile yönetilmelidir. Çalışanlar için en değerli motivasyon sebebi olarak görülen adil ücret dağılımı, şirket organizasyon yapısına uygun ve destekleyici olmalıdır.

Çalışanlar arasında adaletsiz ücret yönetimi konusunda oluşabilecek bir algı; iş anlaşmazlığı, toplu eylem, kasıtlı iş yavaşlatma gibi tüm organizasyonu etkileyen faaliyetlere dönüşebilir. Etkin yönetilen bir “Ücret ve Yan Haklar Süreci” ile mutlu çalışanlar ve dolayısıyla başarılı iş çıktıları elde edilir.

Ücret Yönetimi Süreçlerinizde gerçekleştireceğimiz danışmanlık kapsamında;

  1. Mevcut sistemi çoklu etkileşim analiziyle değerlendirerek gelişim fırsatlarını ortaya koyar ve hedeflenen durum için bir yol haritası oluştururuz.
  2. Belirlenen yol haritasının uygulanmasında görev alır sürecin tamamlanmasına kadar takibini gerçekleştiririz.

Süreç Girdileri

  • İç ve Dış Kıyaslama
  • İş Analizi ve Görev Tanımı
  • Kıdem / Kademe
  • Performans
  • Organizasyon Yapısı

Süreç Çıktıları

  • Çalışan Memnuniyeti
  • Performans