Organizasyonel Gelişim

Organizasyonel Gelişim

Bir şirketin hedeflerine ulaşması yolunda atacağı her türlü adımda organizasyonun hem bireysel hem de ekip olarak atacağı adımların, şirket stratejisi göz önüne alınarak belirlendiği tanımların bütün halidir.

Bu kapsamda, birey ve bireylerin ekipler içindeki rolleri sağlam ve doğru bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Roller, piyasa koşullarına uygun olarak bütün yöntem ve süreçlerin analizi yapılarak, sağlam bir organizasyonel yapı sisteminln kurulmasını izlemek, geliştirmek, doğru zamanda gerekli güncellemelerin yapılması ile mümkün olacak sistemli, profesyonel ve kurumsal yapı sürecine girilmiş olacaktır.

Biz işletmenizin organizasyonel gelişim sürecine yönelik ihtiyaçlarını gözlemleyerek bilimsel analizler çerçevesinde tespitlerle size en uygun yol haritasını çiziyor olacağız.