Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

Yönetimin ortaya koyduğu vizyon, ilke ve hedefler doğrultusunda, şirket iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli, kurumsal hedefler paralelinde bölüm ve bireysel hedefleri belirlenerek, belirli periyodlarda ölçümlenmesi ile iş sonuçlarına etkisi değerlendirilir.

İnsan Kaynakları Sistemlerinin temel unsurlarından olan yetkinliklerin tanımlanması ile süreç başlatılacaktır.

Performans değerlendirme sistemleri bireysel performans değerlendirmeden daha çok kurumsal performans değerlendirmesi odaklı olmalıdır.

Sonuçta iç ve dış müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

Verilere dayalı, ölçülebilir performans değerlendirme sistemi şirketin iş sonuçlarına ve çalışanların davranışsal sonuçlarına olumlu etkisi olacaktır.

Performans Değerlendirme Sisteminin devreye alınması;

  • Yetkinlik modelinin oluşturulması,
  • Yetkinliklerin tanımlanması ve görev bazında seviyelendirilmesi,
  • Yetkinliklerin eğitim, işe alım gibi süreçlerle ilişkilendirilmesi,
  • Kurumsal performans sisteminin oluşturulması, bölümler düzeyinde performans ölçümlenmesine yönelik OKR’lerin belirlenmesi
  • Bireysel performans sisteminin oluşturulması, birey düzeyinde performans ölçümlenmesine yönelik OKR’lerin belirlenmesi
  • Performans yönetiminin çıktılarının eğitim, gelişim, kariyer planlama, ücret yönetimi gibi süreçlerle ilişkilendirilmesi.