Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

İnsan kaynakları uygulamaları kapsamında kariyer yönetimi konusu oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. Kariyer yönetimi, bir çalışanın kariyer haritasının belirlenmesi, kariyer yolculuğunun hangi yönlere gidebileceğinin insan kaynakları profesyonelleriyle açık iletişimle birlikte konuşulması ve bu yolla geri bildirimler verilmesi, aynı zamanda da kariyer yönetiminin her bir basamağı için gerekli olan yetkinliklerin çalışana kazandırılmasını içeren bir faaliyettir.

Çalışanlarınızın kariyer planlamasını, bireysel performans takvimlerine göre kısa ve uzun vadelerde hazırlayıp bireysel gelişim hedeflerini beliriyoruz. Bu süreçlere paralel olarak, şirket içi kritik pozisyonları tespit edip yedekleme planlarını oluşturuyoruz.

Yapılan bu çalışmalarda personelinizi gelişim adına motive ederek çalışan performansının şirket hedeflerine uyumunu artırarak yükselmesini sağlıyoruz.