ISO 9001 Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001 Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmetimiz

Kalite Yönetim Sistemi kurma, uygulama, tanıtım, sertifika desteği ile sağlıyoruz. Danışmanlık hizmetimiz ilk ihtiyaçlara ve durum tespitine ek olarak, ISO 9001:2015 sertifikasının desteğine kadar süreç ve müşteri odaklı bir yönetim sisteminin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasını içerir.

Deneyimli danışmanlarımızla sizi şirkete özgü ve standartlara uygun bir yönetim sistemine özel ve yetkin bir şekilde yönlendirerek hızlı, verimli ve başarılı bir şekilde size rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

ISO 9001 Danışmanlığı; standardın yapılandırılması sürecinde 4 adımlı bir danışmanlık hizmeti içerir.

1. Mevcut Durum Analizi: ISO 9001Standardı formatında yapılacak ön denetim ile işletmenin iyileştirme ihtiyaçları raporlanır. Bu aşamada;

 • Belgelerin gözden geçirilmesi (mevcut durum analizi),
 • Gerekli süreçlerin belirlenmesi ve mevcutların analizi,
 • ISO 9001:2015 standardı gereği olması gereken dökümanların tespiti,
 • Organizasyon yapısı, sorumluluklar ve yapılacak iyileştirmelerin tespiti,
 • Uygulama planının hazırlanması

2. ISO 9001:2015 Kapsamında Eğitimler:  Standardın kurulması ve sürdürülebilir hale gelmesi için süreç sahiplerinin yeterliliklerini sağlamak amacıyla uygulamalı eğitimler gerçekleştirilir. Katılımcılar her bir eğitim için Gemba Akademi Eğitim sertifikası alırlar.

3. Uygulama (Sistemin Kurulması): Gemba Akademi Danışmanları liderliğinde oluşturulacak bir proje grubu ile proses akışları, prosedürler ve talimatlar, kontrol planları, ürün dosyaları, performans göstergeleri oluşturulur.  Bu aşamada sürekli iyileştirme yaklaşımının altyapısı hazırlanır.

 • Proje ekibinin / proje personelinin oluşturulması,
 • Kalite Yönetimi proje planı oluşturma,
 • Yönetimin gözden geçirmesi için kalite raporlarının oluşturulması,
 • ISO 9110:2015 standart bölümlerine uygun bir Kalite Yönetim el kitabının ve birlikte geçerli belgelerin oluşturulması,
 • Şirket içi talimatların, Prosedürlerin ve yöntemlerin makul derinlikte tanımlanması ve oluşturulması,
 • Yönetim değerlendirmesinin desteklenmesi,
 • Kalite Yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve desteklenmesi

4. Denetim ve Değerlendirme: Danışmanlarımızın liderliğinde işletmenin kendi bünyesinde gerçekleştireceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde bir  danışman tarafından uygulamaya başlamış olan sistem, belgelendirme denetimini formatında denetlenir. İyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır. Aksiyon planı hazırlanarak gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

 • Kalite kontrol sisteminin denetimi (dahili),
 • Gerekli genel dokümantasyon, kanıt ve formların denetimi ve güncellenmesi,
 • Sertifika desteği,
 • Sertifikasyon, akreditasyon veya gözetim denetimi için hazırlık,
 • Düzeltici faaliyetler için öneriler

Kalite Nedir?

Kalite, “olduğu gibi” anlamına gelen Latince “qualis” kelimesinden türetilir. Çoğunlukla pozitif terim bu nedenle temelde nötrdür. ISO 9001:2015 kalite yönetim standardına göre kalite, verilen gereksinimlerin yerine getirilme derecesidir. Kalite Yönetimi (KY) gerçeğinde, bu talepler genellikle müşteri tarafından belirlenir. Kalite yönetimi “ya / veya” terimi değildir. Dolayısıyla, varlığın veya kalite eksikliğinin bir birimine atfedilemez. Aksine, “çok iyi” ve “çok kötü” arasındaki tüm ifadeler mümkündür. Bu nedenle, mutlak bir kalite yoktur, ancak bir faaliyetin sonucunun verilen gereksinimlere göre ayarlanmasının derecesini ve kapsamını temsil eder. Bu sayfada, konunun bir tanıtımı ve genel bakışı ile standardın çekirdeği ve avantajları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kalite Yönetim Standardının Tarihsel Gelişimi  ISO 9001

1960’larda, Kalite Yönetim Sistemi tasarımı için küresel olarak tanınan bir öneri ile farklı bölgesel ve tematik gerekliliklerin standartlaştırılmasına ihtiyaç olduğu kabul edildi. 1979’da ortaya çıkan ve endüstride hakim olamayan standardın başarısızlığından sonra, 9000 serisi 1987’de yayınlandı. Bu standartlar seti büyük bir kuşkuyla karşılandı. Sadece AB içinde uyumlaştırmaya yönelik hareketler standardın daha geniş kabul görmesine yol açtı. İlk 9000 veya ISO 9001’in mevcut sürümüne kadar birçok kilometre taşı geçmişti. Yorumun tarihsel arka planı nedeniyle, kalitenin daima ürün kalitesiyle eşit olduğu düşünüldüğü için yanlış anlaşılmasına sebep oldu.

Standarda uygunluk, ürün veya hizmetin kalite gereksinimlerinin karşılandığının doğrudan bir kanıtı değildir. Aksine, 9000 standartları serisi, kalite yönetim sistemlerinin sunumu için bir modeldir. Bir kuruluşun standartta belirtilen bir Kalite Yönetim sistemi gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğini temsil etmelidir. Müşterinin bu yeteneğe olan güveni, Kalite Yönetim Sisteminin müşteriye sunulmasıyla oluşturulabilir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, akredite bir sertifika kuruluşu tarafından verilen ISO 9001 sertifikası ile de yapılabilir .

ISO 9000 ailesinin temel standartları nelerdir?

ISO 9000 ailesinin üç temel standardı 9000, 9001 ve 9004’tür. Artık bu üç standardın arkasında tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz.

ISO 9000 – Temel bilgiler ve terimler
Bu standart temel kalite kavramlarını açıklar ve kalite güvencesi için önemli terimleri tanımlar. ISO 9000, Kalite Yönetim Sistemleri için bir doğrulama seviyesi değildir, ancak diğer standartlarla birlikte kullanılır. Tanımlara ek olarak, sunumun kapsamı ve derecesi ile ilgili gereksinimlerin ayarlanması için talimatlar da sağlar.

ISO 9001 – Gereksinimler
Standart bir Kalite Yönetim Sistemi için minimum gereksinimleri belirtir. Bir şirket, müşteri gereksinimlerine ve resmi gerekliliklere uygun ürün ve hizmetler sunabilmek için bu gereklilikleri yerine getirmelidir. Ayrıca, kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirme sürecine tabidir. Kalite yönetim sisteminin uygulamaya konulması, şirketin müşteri odaklılık yönünde stratejik bir karardır ve rekabette buna uygun bir avantaj sağlar.

ISO 9004 – Performans İyileştirme Kılavuzu
Bu standart, bir işletim sistemi oluşturmak için bir kılavuzdur. Soyut ve genel terimlerin uygulanması için çeşitli terimlerin ve tavsiyelerin yorumlanmasına yardımcı olur. Yönergeler sistemin hem etkinliğini hem de verimliliğini göz önünde bulundurur. ISO 9004, bir şirketin toplam kalite yönetimi (TKY) ile nasıl uyumlu hale getirileceğine dair talimatlar içerir, ancak sertifikasyon için bir temel oluşturmaz. ISO 9001 ve ISO 9004 “standartlar çifti” olarak adlandırılır.

ISO 9001’e göre Kalite Yönetimi

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak bir “ürün veya süreç” üzerinde iyileştirme önlemleri anlamına gelir. Bu nedenle bir kalite yönetim sistemi müşteri memnuniyetine yöneliktir. Böylece kalite yönetimi, müşterinin satın alma kararını verdiği standartlardan biridir. Ayrıca, bir sağlayıcının rekabetçi durumu ve performansı ile yoğun bir şekilde etkileşime giren bir faktördür.

Hangi endüstriler için bir kalite yönetim sisteminin uygulanması uygundur ?

Sertifikalı şirketler, üretim alanında ve birçok üretim aşamasına sahip endüstrilerde uzun zamandır standarttır. Ayrıca, hizmet alanındaki uygulamanın giderek yaygınlaştığı bir gerçektir. Sorumlu kişiler, bu alandaki süreç ve “ürün” kalitesinin de kendi ürününüzü rakiplerinden ayırmanın yöntemleri olduğunu kabul ettiler. Ayrıca, işlemlerin kalitesi hata maliyetlerini etkili bir şekilde önleyebilir. Hizmet sektöründe giderek daha fazla sayıda şirketin 9001 kalite yönetim standardına güvenmesinin nedeni budur, Endüstri ne kadar spesifik olursa, norm da o kadar spesifik olur. Örneğin, laboratuarlar tıbbi cihazlar için ISO 17025, ISO 13485 ve otomotiv endüstrisi için IATF 16949‘a göre bir sisteme sahiptir . Örnek olarak belirtilen standartların tümü ISO 9001’den türetilmiştir. Ancak, konuya bağlı olarak, genellikle ifadelerde daha belirgindirler ve ayrıca genişletilmiş gereksinimler vardır.

ISO 9001’e göre 7 kalite yönetim ilkesi nedir?

9000 standartları serisi, bir Kalite Yönetim sisteminin başlatılmasının sadece standardın kağıt üzerinde gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp aynı zamanda üst yönetim tarafından stratejik bir kararı temsil ettiğinden çok daha açık bir şekilde göstermektedir. Standart, yönetimin eylemleri için köşe taşları ve yönergeler olarak görülebilen 7 ilkeye dayanmaktadır:

1. Müşteri odaklılığı
2. Liderlik
3. İnsanların katılımı
4. Süreç odaklı yaklaşım
5.  İyileşme…Gelişme
6. Kanıta dayalı karar verme
7. İlişki yönetimi

1. Kalite yönetiminde müşteri odaklılığın önemi
Müşteri odaklılık, kalite yönetiminin en önemli ilkelerinden biridir. Kuruluşlar, müşterilerinin ve ilgili tarafların şimdiki ve gelecekteki istek ve beklentilerini belirlemelidir. Sonra onlarla buluşup karşılayamayacaklarını değerlendirmek zorundalar. Bu nedenle şirketlerin amacı müşteri beklentilerini aşmak olmalıdır. Hizmet verildikten sonra, müşterinin algısı da belirlenmeli ve memnuniyetleri değerlendirilmelidir. Müşteri odaklılık, müşteri bağlılığını güçlendirmeli ve şirketin müşterilerin değişen gereksinimlerine daha hızlı adapte olmasını sağlamalıdır. Uzatılmış “müşteri” terimi artık yalnızca ürünün veya hizmetin son müşterisi değil, çalışanlar gibi kısmi hizmetlerin iç ve dış müşterileri, sahibi, tedarikçisi veya bağışçısıdır.

Müşteri odaklılığın ana avantajları şunlardır:

 • Kuruluşun itibarını (imajını) artırmak
 • Daha fazla müşteri sadakati ve daha geniş bir müşteri tabanı
 • Pazar payı, satış, takip işi ve dolayısıyla gelirdeki artış

2. Liderlik bir KYS için anlamı…
Şirkete bir kalite yönetim sistemi eklendiğinde, yönetimin elinde bir kontrol aracı vardır. Bu nedenle, bir kalite kontrol sistemini sürdürmek ve stratejik olarak geliştirmek açıkça yönetimin görevidir. Bu nedenle üst yönetimin kendisi harekete geçmeli ve sistemi genel olarak kurumsal amaca (paylaşılan değerler, görev beyanı, etik gibi) ve ilgili hedeflere ayrıntılı olarak uymalıdır. Üst yönetim her şeyden aktif olarak sorumlu olmalıdır.

Bu nedenle kalite yönetimindeki bu ilke güven kültürünü ve ortak bağlılığı teşvik eder. İlgili herkes eylemlerini belirtilen yönde yoğunlaştırabildiğinden, şirketin hedeflerine daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşılmaktadır. Bunun ön koşulu, çalışanlara gerekli kaynaklar, yetkinlik ve gerekli yetkilerin sağlanmasıdır. İlişkili hareket etme yeteneği de çalışanların motivasyonunu artırır. Her düzeydeki yöneticilerin rol modeli işlevi de başarı için belirleyici bir faktördür. Bu Kalite Yönetim prensibinin ana avantajları şunlardır:

 • Daha iyi koordinasyon ile organizasyonun süreçlerini iyileştirmek
 • Alanlar ve fonksiyonlar arasındaki iletişimi geliştirin
 • Hedeflere ulaşmak için tedbirlerin uygulanmasında etkinliğin ve verimliliğin artırılması

3. Kişisel katılım önemli bir kalite yönetimi ilkesidir

Her düzeyde, insanlar veya çalışanlar bir şirketin özünü oluşturur. Çünkü tam katılımları mevcut tüm becerileri şirketin yararına kullanmayı mümkün kılar. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için her bir çalışanın kendine özgü becerileri ve yetenekleri vardır. Bu nedenle, tüm çalışanları olanaklarına göre dahil etmeyi ve bireyin değerini takdir etmeyi amaçlayan bir kurum kültürü oluşturulmalıdır. Çalışanların operasyonel süreçlere katılımı motivasyonun yanı sıra şirkete olan bağlılığı ve güveni de arttırır. Sonuçta, memnun çalışanlar sorumluluk almaya ve iyileştirme süreçlerine aktif olarak katılmaya daha istekli olur. Bu ilkenin uygulanması için ön koşul yeterlilik ve yeterliliğin teşvik edilmesidir. Şirketlerin insanlarla etkileşimde bulunmasının sağladığı faydalar şunlardır:

 • Memnun personel
 • Artan güven ve daha iyi işbirliği
 • Personelin iyileştirmeye daha fazla katılımı
 • Kalite hedeflerinin anlaşılması ve bu hedeflere ulaşmak için artan motivasyon

4. Süreç odaklı yaklaşım

Sistemin gerçek operasyonel süreçleri ve halihazırda en iyi seçeneklerini haritalaması amaçlanmıştır. İlgili faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetilir ve yönlendirilirse istenen bir sonuç daha iyi elde edilebilir. Tek tip ve tekrarlanabilir bir kalite standardı sağlama hedefine ulaşmak için şirket süreçleri tanımlanmalıdır. İşlem yönelimi de daha fazla şeffaflık yaratır. Bu, kaynakların kullanımının optimize edilebileceği, olası hata kaynaklarının tanımlanabileceği ve bunun sonucunda kaliteye ilişkin maliyetlerin optimize edilebileceği anlamına gelir. Genel sistemin süreçleri ile tanınması, anlaşılması, yönetimi ve kontrolü, şirketin hedeflerine ulaşmasındaki verimliliğinin ön koşuludur.

 • Kalite yönetim sistemi ile tutarlı ve öngörülebilir sonuçların elde edilmesi
 • Departmanlar arasındaki engellerin azaltılması, süreçlerin daha iyi kontrolü, optimize edilmiş performans, mevcut kaynakların verimli kullanımı
 • Anahtar süreçlere uyum

5. İyileştirme neden en önemli kalite yönetimi ilkelerinden biridir?

Sürdürülebilir şirket gelişimi için sürekli iyileştirme ön koşuldur. Başarılı şirketler iç ve dış çerçeve koşullarındaki değişiklikleri bir fırsat olarak algılar ve ardından süreçlerini geliştirir. Bu daha iyi ürünlere ve / veya hizmetlere yol açar. Ayrıca, yerleşik süreçler düzenli olarak sorgulanmalı ve müşterilerin değişen talepleri ile uyumlu hale getirilmelidir. Bununla birlikte, iyileştirme ihtiyacı, örneğin hata riskine işaret eden çalışanların deneyim ve bilgisinden de kaynaklanabilir. İyileştirme ilkesinin tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla şirketin performans potansiyeli önemli ölçüde artırılabilir.

Bu, şirkette aktif gücü optimize ederek, görünür ve reaktif gücü en aza indirerek ve hatalı performansı ortadan kaldırarak becerilerin geliştirilmesinde görülebilir. İyileşme süreci, PDCA döngüsü anlamında adım adım bir yaklaşımla tanımlanır. Kaizen’de çalışanlardan veya çalışma gruplarından iyileştirme önerileri talep edilmektedir. Daha sonra öneriler kullanılabilirlik açısından kontrol edilir ve genel değerlendirme pozitifse operasyonel süreçlere dahil edilebilecek şekilde değerlendirilir. PDCA çevrimi ile ISO 9001 kalite yönetiminde sürekli iyileştirme

Dolayısıyla sürekli bir planlama, faaliyet, kontrol ve iyileştirme döngüsü vardır : PDCA döngüsü.
Bu, şirketteki tüm süreçleri sürekli olarak analiz etmeli ve geliştirmelidir. Şirketlerin bu prensipten sağladığı avantajlar:

 • İç ve dış riskleri daha iyi ele alma becerisi
 • Sebepleri ve düzeltici eylemleri belirlemeye odaklanma
 • Daha yüksek bilgi ve daha iyi bilgi ile öğrenilen dersler
 • İyileştirme başarısı ile motivasyon

6. Kanıta dayalı karar verme ilkesi

Karmaşık konuşmalar ve söylemler yerine Rakamlar, Veriler, Gerçekler kullanılarak  bilginin analizine ve değerlendirilmesine dayanır. Tüm önemli hususların şirketin kararına dahil edilmesini sağlamanın tek yolu budur. Olgulara dayalı bir yönetim sisteminin aktif kontrolü, sebep-sonuç arasındaki ilişkiyi ve sonuçların anlaşılmasını sağlar. Sürdürülebilir bir sonuç elde etmek için sayı, veri ve gerçek ifadeleri sezgisel kararlarla karşılaştırılabilir. Belirli önlemlerin etkililiğini geriye dönük olarak değerlendirebilmek için karar vermenin temelini kaydetmek de önemlidir. Bunun aşağıdaki avantajları vardır:

 • Karar verme sürecini optimize etme
 • Daha önce alınmış olan kararların etkinliğinin daha iyi tanınması
 • Performansın daha doğru değerlendirilmesi
 • Operasyonel önlemlerin daha iyi etkinliği ve verimliliği

7. Bir diğer önemli ilke olarak ilişki yönetimi

Bir kuruluş, ilgili tüm ilgi ortaklarıyla etkileşime girer. Bu ilişkilerin anlaşılması, şirketin performansı ve başarısı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle başarı için bu karşılıklı ilişkileri kavramak ve bilinçli olarak yönlendirmek çok önemlidir. Bu kalite yönetim prensibinin yerine getirilmesiyle, şirket ve ilgili taraflar arasındaki güven artar. Sonuç, örneğin tedarikçilerle uzun vadeli işbirliği yoluyla uzun vadeli, bozulmamış ve ortaklık temelli bir işbirliğidir. Açık ve açık iletişim, artan bilgi alışverişi, kontrollerin azaltılması ve gelişmelerin ortak gelişimi karşılıklı yarar için ilişkiler yaratır. Sonuç olarak, maliyet ve kaynak tüketimi azalır. Şirketler aşağıdaki avantajlardan yararlanır:

 • Fırsatlara doğru cevap vererek daha iyi performans
 • Aynı anlayış (değerler, hedefler)
 • Kaynak paylaşımı ve risk yönetimi
 • İyi yönetilen ve istikrarlı tedarik zinciri

Şirkette ISO 9001’in avantajları nelerdir?

Temel olarak, doğru bir şekilde uygulanan bir Kalite Yönetim Sisteminin şirketinizin başarısına giden yol olduğu söylenebilir! Artan tanıtımın avantajları şunları içerir:

Giderek karmaşıklaşan ürünler için daha kısa inovasyon döngüleri: Rakipler tarafından taklit ve karmaşık ve bireysel sorun çözümlerine olan talep artmaktadır.

Müşteri davranışında değişiklik: Bireysel ve hizmet odaklı müşteri türü giderek daha zorlu ve kritik hale geliyor.

Maliyet baskısı:  Birçok rakip maliyet düşürme ve fiyat rekabetine güvenir.

KYS’nin yapısı nedensel olarak bir şirketin yapısına bağlıdır. Bu, gelecekte daha kısa ve çalkantılı değişikliklere maruz kalacak olan piyasalarının mevcut zorluklarıyla yüzleşmek zorundadır. Örgütsel-teorik bir bakış açısıyla, süreçle ilgili yapılar şirketin gerekli adaptasyonunu sağlar. Sonuç olarak, müşteriye uyarlanmış ve dünya çapında mevcut olan yüksek kaliteli hizmetler ve ürünler her zaman sunulmaktadır. Bu nedenle, kalite yönetim sistemleri, yapı ve süreç organizasyonunu ve bunların ilişkilerini haritalayabilmelidir. Bu gereksinimi karşılayan Kalite Yönetim Sistemlerine ISO 9001 uyarınca proses odaklı sistemler denir.

Şirketler ne yapabilir?

Şansınızı kullanın ve müşterilerinizi işinizin merkezine koyun!
Müşterinin bakış açısından, sadece belirleyici olan sözleşmenin objektif olarak “şartlı” yerine getirilmesi değil, aynı zamanda deneyimli hizmet, yani sübjektif olarak algılanan hizmet kalitesidir. Aynı (ürün) özellikleri ve aynı fiyat-performans oranı ile güven, kolaylık ve güvenilirlik gibi değerler satın alma kararını, özellikle somut olmayan ürünlerde etkiler. Rekabete müşteri sadakati için bu alanda benzersiz satış noktaları yaratan şirketler kazanacak. Kalite özelliklerinin ekonomik ve yasal gerekliliklerle koordine edilmesi gerektiğinden, müşterilerin gereksinimlerini her zaman tam olarak karşılamamaktadır. İşin püf noktası bu talepleri uzlaştırmak.

Kalite yönetiminin faydaları nelerdir?

Yeni olan, daha tutarlı, şirketler arası ve müşteri odaklı bakış açısıdır. Bu, bir yandan müşterilerin beklentileri ile diğer yandan iş süreçlerinin ve ürünlerin sürekli iyileştirilmesi arasında devam eden geri bildirimler sayesinde büyük potansiyele sahiptir. Bu açıdan, kalitenin sürekli iyileştirilmesi, yönetimin kurumsal hedefi olarak belirlemesi ve sorumlu olması gereken bir görevdir. Kalite stratejik bir kurumsal hedef haline gelir.

Potansiyel faydalar çoğunlukla aşağıdaki alanlardan kaynaklanmaktadır:

 • Daha yüksek memnuniyet yoluyla daha düşük müşteri dalgalanmasından elde edilen gelir, çünkü yeni bir müşteri kazanmanın mevcut bir müşteriyi elde etmekten çok daha pahalıya mal olması
 • Düzenli müşterilerle (çapraz satış) daha yüksek satış ve kazanç elde edin
 • Memnun müşterilerin önerileri ek yeni müşteriler ve kazançlar getirir
 • Maliyet tasarrufu, iş süreçlerinin verimliliğini ve etkililiğini iyileştirerek, kaliteyle ilgili maliyetleri veya hata maliyetlerini düşürerek ve hizmet kalitesinde daha fazla iyileştirme için ek yatırım kapsamı oluşturarak elde edilir.

Bu ancak üst yönetim görünür, ikna edici ve kararlıysa başarılı olabilir. Her şey, kısa vadeli başarının elde edilebileceği tanımlanmış bir başlangıç ve bitiş tarihine sahip bir proje değil, sorumluluk alanındaki her bireyin başarı potansiyeli olarak kabul edilmesi, ciddiye alınması ve günlük olarak ikna edici bir şekilde yaşaması gereken sürekli bir süreçtir.

Kalite Yönetim Sisteminiz için ISO 9001:2015 standardının ana bölümleri
Standardın mevcut sürümü, Yüksek Düzeyli Yapı’ya dayanmaktadır ve aşağıdaki on ana bölümden oluşmaktadır:

1. Kapsam
2. Normatif referanslar
3. Şartlar
4. Kuruluşun bağlamı
5. liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. işletme
9. Performans değerlendirmesi
10. Gelişme

Bu şartnamenin uygulamada çalışması için, çalışanların kendi yollarını bulabilecekleri ve yaşamla doldurabilecekleri şirkete özgü bir “özel takım elbise” nin tasarlanmasını sağlamak çok önemlidir. Bu da önemli avantajlara yol açar:

 • Hataların, zayıf noktaların ve kusurların erken tespiti
 • Tanımlanan süreç ve prosedürlerde yeni veya transfer edilen çalışanların eğitimini basitleştirin.
 • Net sorumluluklar ile işbirliğini geliştirin
 • İşin tekrarlanmasından kaçının
 • Sürecin en uygun noktasında gerekli test önlemlerini tanımlayarak kalite testlerinin doğru tahsisi
 • Kalite yönetim sisteminin tanınması / belgelendirilmesi için ön koşul
 • Yükümlülük konularında operasyonel durum tespiti algısının kanıtı