İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Sürekli değişim ve sürekli gelişimin en temel taşı olan insan kaynağımızın yeteneklerini ortaya çıkaracak, çağdaş sistemler aracılığıyla sürekli eğitmenin ve geliştirmenin, yeteneklerimizi elde tutmanın önemi kavranmış bulunmaktadır.

Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri ile İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri alt yapısının entegre edilmesi hem sistemsel yaklaşımı hem de sürdürülebilirliği beraberinde getirmektedir.

Kalite Yönetim Sistemleri temelde;
-Süreçlerin belirlenmesiyle iş standartlarının oluşturulmasını,
-Süreçlerin kişilere göre değil, sisteme dayalı adil ve şeffaf bir alt yapı oluşturulmasını,
-Sürekli iyileştirmeyi benimseyerek, süreç performanslarının ölçülmesini ve çalışan katılımı ile hedef kitlenin memnuniyetini sağlamayı ilke edinmiştir.

İnsan Kaynakları Yönetim sisteminin kurulum aşamaları

1.Aşama- Mevcut Durum Analizi : Kalite Yönetim Sistemlerine göre İnsan Kaynakları faaliyetlerinin incelenerek sürekli akışı sağlayacak bir yapının oluşturulması ve İş mevzuatlarına uygun hale getirilmesi.

2.Aşama- Mevcut Organizasyon Yapısının İncelenmesi : Bölümler arası iş ilişkilerinin incelenerek  Genel  ve Bölümler bazlı Organizasyon Şemalarının oluşturulması.

3.Aşama- İş Analizlerinin yapılması: Personel yetkinlik analizi ve kişi envanterinin çıkarılması. Pozisyonların ve organizasyon yapısının belirlenmesi.

4.Aşama- Süreçlerin oluşturulması: Katma değer yaratacak faaliyetlerin sürekli akışı sağlayacak şekilde süreç şemalarının oluşturulması. Süreç Sorumlularının belirlenmesi.

5.Aşama-  Dökümantasyon hazırlıkları: Kalite Yönetim Sistemlerine göre süreç yönetimi için gereken prosedür, talimat, görev tanımları ve formların oluşturulması.

Örnek ; IATF 16949’a göre İnsan Kaynakları Sistem Yaklaşımı

6.Aşama- Süreç hedeflerinin belirlenmesi ve ölçülmesi: Geçmiş deneyimleri göz önüne alarak kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi.Hedefin altında kalanlara  kök neden analizli aksiyon başlatılması.

7.Aşama- Multi-Skill (polivalans) tablolarının oluşturulması:

Çalışan gelişimini destekleyen, pozisyonlara göre yetkinlik tablolarının oluşturulması.

8.Aşama- İşe Alım sisteminin belirlenmesi: Yetkinliklere dayalı mülakat teknikleri, işe alım testleri, oryantasyon ve deneme süresi performans ölçüm metodlarının belirlenmesi.

9.Aşama: Eğitim ve Yetenek Yönetimi sisteminin belirlenmesi: Çalışan gelişimi, yedekleme, terfi, atama ve rotasyon planlarının oluşturulması.

10.Aşama- Performans Değerleme sisteminin belirlenmesi: Çalışanların kariyer planlarını ve gelişim faaliyetlerini belirleyici, hedeflere dayalı performans yönetim sisteminin kurulması.

11.Aşama- Ücret Yönetimi sisteminin belirlenmesi: İş değerlemelerinin yapılması ve pozisyonlara göre ücret skalalarının belirlenmesi.

12.Aşama- Kariyer Yönetimi sisteminin belirlenmesi: Kariyer haritalarının oluşturulması, terfi ve atama kurallarının belirlenmesi. Çalışanı elde tutma metodlarının geliştirilmesi.