İnsan Kaynakları Süreç Kurulumu

 

İnsan Kaynakları Süreç Kurulumu

Kurumsallaşmış ya da kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirketler açısından İnsan Kaynakları Danışmanlığı, önemli fonksiyonları yerine getiren, mutlaka olması gereken bir iş koludur.

Burada biz öncelikle insan kaynakları mevcut durum analizi ve gelecek durum yol haritası oluşturuyoruz.

Asıl sermayeniz olan çalışanlarınızı, Gemba İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı çözümleriyle daha etkili verimli yönetebilmenizi sağlıyoruz.

Şunu hep hatırlamalıyız ki; Başarılı İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışan motivasyonunu artırır ve şirketinizin daima bir adım önde olmasını sağlar.

İnsan Kaynakları Danışmanlık hizmetimizi; kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, optimum maliyet ve müşteri memnuniyeti gereksinimlerine yanıt verecek şekilde ele alıyoruz.

Peki nasıl?

Öncelikle elde edilen tüm şirket bilgileri, stratejileri, çalışan psikolojisi gibi veriler ile planlama yapıldıktan sonra, teknoloji boyutunu da içine alarak insan kaynakları sistemini oluşturup, müşterilerimize uyguluyoruz.

Örneğin;

  • İnsan Kaynakları ve Süreç Kurulumu Projemiz söz konusu olduğunda;

Müşteri Talebi;

“Şirkette belirli bir görev dağılımı yok, kimin nerede ne kadar sorumluluğu var tamamen belirsiz durumda. Çeşitli işlerle uğraşıyorum ancak hangisini yapmak benim görevim, tam olarak unvanım ne bilmiyorum. “şeklinde geldiği zaman,

Gemba Danışmanlık Çözümü;

Organizasyon ve süreç kurulumu noktasında, şirketin sıfırdan bir organizasyon tasarımının, görev tanımlarının, iş akışlarının oluşturulması ve süreç tasarımlarının yapılması yönünde oluyor.

  • İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kadro Danışmanlığı Projemizde;

İş analizi sonucunda norm kadro planlaması yapıyor ve iş yükününün etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlıyoruz.

 Müşteri Talebi;

“Mevcut ekibimizin beklediğimiz seviyede çalışmadığını düşünüyoruz. Bazı departmanlarda gereğinden fazla personel varken bile işler istediğimiz seviyede olmuyor. Ya da bazı bölümlerimizde de çalışan sayımız az ve işler yetişmiyor.” şeklinde iken,

Gemba Danışmanlık Çözümü;

Bu noktada İnsan Kaynakları Planlaması Norm Kadro Danışmanlığı olmaktadır.

Gemba Danışmanlık olarak şirketinizin mevcut durumunu analiz ettikten sonra doğru çalışan sayısını ve gerekli nitelikleri belirlemek için norm kadro planlaması çalışmasını yapıyoruz.

  • Bireysel Performans Yönetimi Danışmanlığı Projemizde;

Müşteri Sorunsalı;

“Çok çalışan ile az çalışana, verimli çalışanla verimsiz çalışana muamelenin aynı olduğu gibi bir düşünce personelimizde performans düşüklüğüne sebebiyet vermektedir. Şirkete çok daha az faydası olup, çok iyi yerlere gelenler var. Bu noktada performans yönetiminde zorluklar yaşıyoruz.” şeklinde iken,

Gemba Danışmanlık Çözümü;

İşe çalışanlarınızın neler yaptığını analiz etmekle başlıyoruz. Bireysel performans sisteminin kurulmasıyla birlikte performans değerlendirmesinin nasıl yapılacağının metodolojisini yani 90, 180,360 derece, OKR (Objectives Key Results) “yazılımlar yardımı” ile belirleyip, uygulamaya alıyoruz. Yanısıra takip eden zamanda rehberlik yapıyoruz.