Eğitim ve Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi

Günümüzde giderek daha sert hale gelen Endüstri 4.0 ortamında işletmelerin varlığını sürdürebilmesi ve belirli bir büyüme istikrarını yakalayabilmesi için yetenek yönetimine önem vermesi gerekir. Yetenek yönetimi sürecini doğru kurgulayan şirketler, yetenekli çalışanını geliştirmek ve elde tutmada başarılı olabilecektir.

Sürekli değişim ve sürekli gelişimin en temel taşının insan kaynağı olduğunun bilinciyle, yeteneği  geliştirmek kadar, yeteneği elde tutma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak sistemleri de birlikte kuruyoruz.

Pozisyona ve çalışanın yetkinliğe bağlı eğitim ihtiyaçlarına ve gelecekte var olabilecek yetkinliklerin durum analizine göre, çalışanlarınızın yeteneklerini ortaya çıkaracak sistemler geliştiriyoruz.

Çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim planlarının oluşturulmasında performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları, çalışan gelişim ve kariyer planları, pozisyon bazlı oluşturulacak yetkinlik sınavları gibi kaynaklardan yararlanıyoruz.

Endüstri 4.0 ile dijitalleşmede Yetenek Yönetimi sürecinde dikkat çeken konular;

  • Şirket ve çalışan verimliliğinde performans ölçümlemenin önemi,
  • KPI ile hedef ölçme sisteminden OKR ile hedef ölçme sistemine geçiş,
  • Çalışanlara geri bildirim yapmanın önemi,
  • Verilerle hareket etmenin önemi,
  • Dijital e-learning sistemler ile sürekli gelişmenin önemi ve iş sonuçlarına etkisi,
  • Kioks sistemler ile maviyaka eğitimlerinde dijital uygulamalara geçiş
  • Dijitalleşme ile chatboats ve podcast uygulamalarının yaygınlaştırılması.