Assesment Center Danışmanlığı

Yetenek Yönetimi Danışmanlığı

“102  ülkede  4288  yönetici  ile  yapılan  görüşmeler  ve  bağlı  oldukları şirketlerdeki  ekonomik göstergelerin 2007 yılından itibaren incelenmesi ile ortaya çıkan veriler göstermektedir ki;

İşe  alımda, iyi  yapılanmış  bir  değerlendirme  süreci ile en yetenekli  adayları  tespit ederek, bünyesine  dahil  edebilen  şirketler, diğerlerine  gore  3.5  kat hızlı  büyüyor  ve  2  kat  daha karlı çalışıyor.

Yüksek  potansiyelli  yetenekleri  belirleyip  onlara  gelişim  programları  sunan, kariyerlerini geliştirmeleri  için  fırsatlar  yaratan  şirketler  diğerlerine  oranla  2.2 kat daha  hızlı  büyüyor ve 2.1 kat daha karlı çalışıyor.

Lider  yetiştirme  programlarını  efektif  kullanan  şirketler  diğerlerine  oranla  2.1  kat  daha  hızlı büyüyor ve 1.8 kat daha karlı çalışıyor.”

Boston Consulting Report / 2012

Neden Yetenek Yönetimi?

  • Sadece yöneticileri değil yönetici adaylarını hedefler.
  • Kurumun vizyoner bir bakış açısı ile ileriye taşınmasına fırsat yaratır.
  • Görünür faydaları kısa zamanda ölçümlenebilir.
  • Daha hızlı ve elastik bir karar alma mekanizmasını destekler.
  • Çalışanların süreci sahiplenmesini sağlar.
  • Örgütsel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını kapsamlı veriyle yönetme imkanı verir.

Dünya çapında 1048 katılımcı şirket (%62’si 5000 üzeri çalışanı olanlar) ile gerçekleştirilen 2014 HR Realities (2014 İK Trendleri) araştırmasına göre:

  • Şirketlerin %88’i maliyetlerini düşürme, %95’i de karlılık ve şirket performansını artırmak üzere çalışmalar yapmaktadırlar.
  • Şirketlerin 3’te 1’i yürütülmekte olan işe alım, öğrenme ve gelişme, iş gücü planlaması, kariyer yönetimi ve oryantasyon süreçlerinden memnun olmadıklarını dile getirmişlerdir.
  • Katılımcı şirketlerin tamamı yetenek yönetimi süreçleri ile ilgili memnuniyetsizliklerini bildirmişlerdir.

  Elearnity Limited / 2014

3 Adımda Yetenek Yönetimi

1. Çalışanları Değerlendiriyoruz

Çalışmalar gösteriyor ki, işlere bağlı olarak, yüksek performanslı çalışanlar ile ortalama performans gösterenler arasındaki verimlilik farkı yaklaşık %35.

Ancak yüksek yetenekli çalışanları belirlemek de zorlu bir süreç. Bu süreçte kurumsal yaklaşıma uygun seçim kriterlerinin, tutarlı, net ve ölçümlenebilir olması önemli.

Biz, her pozisyon için  beklenen yetkinlikleri ve bunlara ilişkin temel davranış göstergelerini belirleyerek çalışmalara başlıyoruz.

Kapsamlı ‘Değerlendirme & Gelişim Merkezi’ çalışmaları ile çalışanlara yönelik kapsamlı veriler elde ediyoruz. Bu verileri bireysel gelişim  raporları olarak düzenliyor,  geribildirim seansları ile içselleştirmelerini sağlıyoruz.

2. Yetkinlikler ile Beceriler Arasındaki Farkları Belirliyoruz

Büyük resmi görebilmek için beceriler ile yetkinlikler arasındaki farkları belirliyor, sıra dışı yetenekleri keşfediyor ve sürekli gelişim döngüsü yaratarak  katkılarını maksimize etmeye odaklanıyoruz.

Gelişimlerini 360° Değerlendirme uygulamaları ile takip ediyor, geribildirimlerle farkındalıklarını yükseltiyoruz. Gerektiğinde hızlı ilerlemelerini sağlamak için profesyonel koçlarımız ile Koçluk hizmeti veriyoruz.

3. Yetenekli Çalışanları Çözüm Ortaklarına Dönüştürüyoruz

“Türkiye’de şirketlerin %96’sı çalışanı elde tutma amaçlı ön lemler uygulamayı planlıyor.”

Memnuniyet ve motivasyon anketleri düzenliyor, elde edilen veriler doğrultusunda kurum içi bağlılıkları arttıracak müdahale programları öneriyoruz.

Tutundurma mekanizmalarının önemli araçları olan ödüllendirme, kariyer yönetimi, mentorluk, performans değerlendirme ve işe alım sistemlerini kuruyor yada mevcut sistemlerin geliştirilmesine destek veriyoruz.

Değerlendirme Simulasyonları 

Grup Çalışması Simulasyonu

Grup çalışması egzersizi birden fazla katılımcının (4 – 6 kişi) bir konu üzerinde tartışarak çözüm geliştirdiği kapsamlı bir uygulamadır. Grup çalışmasına katılacak kişilere tartışılması istenen konu ve ulaşılması istenen hedefler verilerek grup dinamiği içerisinde çalışmaları istenir ve her bir kişi için uygulama sırasında gözlem yapılır. Bu çalışmalarda katılımcının takım çalışması, iletişim&ikna, etkin problem çözme, karar alma, sonuç odaklılık, yenilikçilik, planlama ve organizasyon yetkinliklerinin ölçümlenmesi hedeflenir.

Stratejik Planlama Simülasyonu

Katılımcılara farklı koşul ve özelliklere sahip farklı senaryolar verilerek, bu senaryolar arasından stratejik bakış açısı ile karar vermeleri istenir. Seçimlerine ilişkin gerçekleştirdikleri sunum ve aldıkları kararlar doğrultusunda stratejik bakış, vizyon, problem çözme, karar alma, başarı odaklılık, girişimcilik, detaylara hakim olma, analitik düşünme, planlama, iletişim ve sunum yetkinliklerinin ölçümlenmesi hedeflenir.

Rol Oyunu Simülasyonu

Katılımcının, kendisine verilen bir senaryodaki problemleri ve fırsatları değerlendirerek hareket planı belirlediği ve senaryo gereği üstlenmesi gereken rolü rol oyuncusu olan danışman ile karşılıklı gerçekleştirdiği bir uygulamadır. Katılımcının bu çalışmalarda ilişki yönetimi, etkin ikna, yönlendirme, delegasyon, takım çalışması, sonuç odaklılık, yenilikçilik, adaptasyon, analitik bakış yetkinliklerinin ölçümlenmesi amaçlanır.

Ajanda Simülasyonu

Katılımcının, kurum bünyesinde kendisine belirtilen pozisyonda çalıştığı varsayılarak özel olarak kurgulanmış işleri yapması beklenen bir iş simülasyonudur. Katılımcının birbirine bağlı iş senaryolarına verdiği cevaplar ile önem – öncelik belirleme, planlama, organize etme, problem çözme,  analiz etme, delege etme vb. yetkinliklerinin ölçümlenmesi amaçlanır.

Yetenek Testleri

Eleştirel Düşünce Testleri

Eleştirel düşünce, kişinin farklı bilgileri ve argümanları kullanarak sonuca ulaşabilmesini sağlayan beceridir. Sözel ve sayısal yetenek testleri ile genel yetenek testleri bu kapsamda değerlendirilen testlerdir.

Soyut Analiz Testleri

Soyut ilişkiler kurabilme, kavrama, 3 boyutlu yeteneğini ölçmektedir. Özellikle zihinde canlandırma, kurgulama ve tasarım alanında çalışan kişilerin iş performanslarını öngörme de güçlü bir araçtır.

Kişilik Eğilimleri Envanteri

Kişilik eğilimleri envanteri kişilerin yönetim becerileri, öğrenme tarzları, motivasyon kaynakları, soyut düşünme kapasiteleri, strese toleransları, kurallara bakış açıları, sosyallik ihtiyaçları, değişiklik ihtiyaçları, özdenetim seviyelerini ve kişilik özelliklerinin tutuma dönüşme şeklini ayrıntılı olarak raporlayan çalışmalardır.

360° Geribildirimleri

360 derece geribildirim, çalışanın performansının ve işleri yaparken gösterdiği davranış modelinin yöneticileri, üstleri, iş arkadaşları, kendisine doğrudan rapor verenler (astlar), iç/dış müşterileri ve kendisinden derlenen spesifik bilgilerin ışığında değerlendirilmesidir.

Farklı kaynaklardan gelen kapsamlı değerlendirmeler, çalışanın farkındalığını arttırması, kendisinden beklenenleri netleştirebilmesi ve kişisel gelişim için spesifik detaylar vermesi nedeniyle sık kullanılan yöntemlerden biridir.

Memnuniyet Anketleri

Çalışanların beklentileri ile kurumun karşılayabileceği çalışan taleplerinin ortak bir noktada buluşturulmasında kullanılabilecek önemli araçlardan biridir. Bu araç ile kurumunuzun kapsamlı bir check-up’ı yapılır.

Temel amaç, çalışanların bağlılığını, memnuniyetini ve verimliliği düşüren noktaları belirleyerek, bunların giderilebilmesi için müdahale alanlarını ve kurumun izleyeceği yol haritasını saptamaktır.

Profesyonel Koçluk

Değerlendirme sonuçlarının neticesinde gerekli durumlarda sertifikalı koçlar tarafından yöneticilere birebir destek sağlanmasıdır.