6 Sigma Danışmanlığı

6 Sigma Danışmanlığı

Altı Sigma, süreçlerde mükemmelliğin sağlanması amacıyla uygulanan etkili bir yönetim stratejisidir. Müşteri memnuniyeti için 3 temel bileşen üzerine odaklanır;

 • Teslimat süresi: Müşteri talep ettiği ürünü tam zamanında almak ister. Ne önce ne sonra. Bu konuda müşteri taleplerini karşılamanın en iyi yolu standart çevrim zamanları ve kesintisiz üretimdir.
 • Fiyat: Müşteri diğer taleplerinin limitler aralığında karşılanması şartıyla fiyat avantajı olan ürünü satın alır. Dolayısıyla tedarikçi seçiminde fiyat belirleyici olur. Ürün fiyatı konusunda rekabetçi olabilmek için maliyetlerin sürekli iyileştirme yaklaşımıyla düşürülmesi ve iyileştirilmiş durumun korunması gerekir.
 • Kalite: Ürün kalitesindeki limit dışı hatalar doğrudan maliyetleri etkilemekle birlikte hızlı ve şiddetli bir müşteri memnuniyetsizliği yaratır. Dolayısıyla kararlı süreçler oluşturmak için, iç hatalardan başlayarak proses değişkenliklerini kontrol altına alacak metotlar kullanılmalıdır.

6 Sigma süreç değişkenliklerine odaklanır. Proses çıktılarındaki değişkenlikleri kontrol altına almak amacıyla Proje Yönetimi yaklaşımıyla çalışan bir iyileştirme tekniğidir. Çıktılardaki değişkenliği yaratan proses girdilerini analiz eder ve etki yönü ve şiddetinin istatistiksel ispatlarını yaparak kontrol kriterlerini oluşturur. Değişkenlikler azaltılması ve prosesin hedef aralığına çekilmesi ile birlikte hata sayıları azalır ve proses kontrol altına alınır.

DMAIC Nedir?

6 Sigma uygulaması 5 adımdan oluşan bir proje yaklaşımı ile gerçekleştirilir.

Define (Tanımla): Konunun çıktı ve potansiyel girdileriyle tanımlanması

 • Konu istatistiksel verilerle tanımlanır,
 • Kalitesizlik maliyetleri ortaya konur,
 • Kapsam belirlenir (Kapsam içi, Kapsam dışı),
 • Kök neden analizi yapılır,
 • Kök nedenler Cause&Effect matrisi ile puanlandırılır,
 • FMEA kontrol edilerek olasılık skorları eşleştirilir.

Measure (Ölç): Proses çıktıları ve kök neden olarak tespit edilmiş girdilerin ölçüm kabiliyetleri sorgulanır. Ölçüm sistemleri yetersiz görülürse iyileştirilmeden bir sonraki adıma geçilmez.

 • Gage R&R 
 • Mevcut durum yeterliliği Cp, Cpk)

Analyse: Sürecin önemli olduğuna kanaat getirilmiş kök nedenleri için istatistiksel ispatlar yapılır. Bu aşamada çıktı değişkenliğine olan etkiler kabul edilebilir ağırlıkta ortaya konabilmelidir. Eğer mevcut girdiler bu sonuca yaklaşmıyorsa Kök Neden Analizine geri dönülür.  

 • Hipotez Testleri
 • Korelasyon
 • Regresyon
 • Güven Aralıkları
 • ANOVA
 • DOE

Improve (İyileştir): Çoğunlukla analiz aşamasında elde edilen veriler ile parametre iyileştirmeleri gerçekleştirilir. İyileştirme aşamasında dış kaynaklardan, proses uzmanlarından, Arge ve Ürge birimlerinden destek alınabilir

 • DOE
 • Inovasyon
 • TRIZ

Control: İyileştirme aşamasının başarı ile tamamlanmasından sonra yeni durumun sürekliliğinin sağlanması için gerekli aksiyonların alınması aşamasıdır.  

 • İstatistiksel kontrol diyagramları
 • Talimatlar ve Prosedürler
 • FMEA
 • Eğitimler
 • Denetimler

6 Sigma Danışmanlığı

Bir plan dahilinde firma yapısına uygun olarak 6 Sigma yetkinlikleri gerçekleştirilir. Amaç süreç değişkenlerini kontrol altına alarak kararlı prosesler yaratmaktır. Bu amaçla 6 Sigma tüm çalışanlara özümseterek şirket kültürü haline gelir.

Takım Çalışması: 6 Sigma bir takım çalışmasıdır. Dolayısıyla firmada öncelikle takım çalışma kültürünün oluşması hedeflenir.

Kök Neden Analizi: Tüm çalışanlar sapmalarla mücadele konusunda kök neden yaklaşımı anlamalı ve uygulama yetkinliğine sahip olmalıdır.

Liderlik: 6 Sigma bir ekip çalışmasıdır. Ekibi ve projeyi yönetecek kişilerin Liderlik yetkinlikleri proje başarısı için önemlidir. Bu nedenle Kuşak sahibi olacak adaylara Liderlik eğitimleri verilir.

Proje Yönetimi: 6 Sigma uygulamaları proje yönetimi yaklaşımı ile gerçekleşir. Dolayısıyla kuşak sahiplerine Proje Yönetimi eğitimleri verilir. 

Kuşak Yetkinlikleri

6 Sigma Sarı Kuşak: Hat liderleri, 6 Sigma çalışmalarında yer alacak tüm çalışanlar.

 • Kaizen aktivitelerinde rol almak ve yönetmek
 • 6 Sigma projelerine katılmak ve katkı sağlamak
 • 6-Sigma metodolojisini günlük işlerde kullanmak

6 Sigma Yeşil Kuşak: Tüm operasyonel birim yöneticileri

 • Kara Kuşak DMAIC ve DFSS projelerinde yer almak
 • Yeşil Kuşak seviyesi projeleri yürütmek (yılda 6-8)
 • Sarı Kuşaklar eğitmek
 •  6-Sigma metodolojisini günlük işlerde kullanmak

6 Sigma Kara Kuşak: Yeşil Kuşaklar arasından seçilmiş  yöneticiler

 • Müşteri Odaklı 6-Sigma prosesine liderlik etmek
 • Yeşil Kuşak yetiştirmek.
 • Kara Kuşak ve Yeşil Kuşak projelerine liderlik yapmak

6 Sigma Uzman Kara Kuşak (MBB): Eğitimlerin yanı sıra tüm 6 Sigma projelerinin genel koordinatörlüğünü yapacak yetkinlikte bir yada birkaç yönetici.

 • Kara Kuşak ve Yöneticilik eğitimlerinden sorumludur
 • Kara Kuşak çalışmalarını yönlendirir ve destekler
 • Birçok Kara Kuşak tarafından aynı anda yürütülen büyük projeleri yönetir

Danışmanlık hizmeti esnasında tüm eğitimler Gemba Akademi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilir. 6 Sigma MBB yetkinliğimizde olan danışmanlarımız şirket 6 Sigma MBB adayları yeterli seviyeye ulaşıncaya kadar koordinatörlük görevini yürütür.